Benarkah engkau menyeru kepada Allåh? Tafsir (Yusuf: 108)

Berapa banyak orang yang secara lahiriahnya seolah menyeru kepada Allåh (kebenaran), padahal sejatinya dia sedang mengajak kepada dirinya (mempopulerkan dirinya, mencari pujian, mencari banyak jama’ah, mendakwahkan kebathilannya dll.) Semoga Allåh melindungi kita dari sifat yang demikian, aamiin.

ciri khas pengikut Råsul sejati adalah dua:

1. Kemurnian mereka untuk mengajak kepada Allåh!

Bukan kepada dirinya, madzhab fiqh-nya, kelompoknya/partainya/golongan/jama’ah-nya.

Bukan juga atas landasan kepentingan, seperti: popularitas, harta, jabatan, kekuasaan, wanita, dll.

2. Dan isi dari seruan mereka kepada manusia, yakni seruan mereka untuk memurnikan ketaatan kepada Allåh!

– Bukannya seruan untuk menyekutukanNya,
– Bukan seruan untuk mengajak kepada ke-bida’ah-an yang dilarang RasulNya,
– Bukan seruan untuk bermaksiat kepadaNya,
– Bukan seruan mengajak kepada hal-hal yang melalaikan

Sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya:

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah: “Inilah jalan (agama)ku! aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah diatas Bashiråh (Ilmu dan Keyakinan), Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”. (Yusuf: 108)

Tafsir ayat

firman Allåh:

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي

Inilah Jalanku!

– Berkata Ibnu Zaid: “urusanku, sunnahku dan manhajku.”

– Berkata Rabi’ bin Anas: “Dakwahku.” (At-Thabari 7/315)

– Berkata Muqatil: “Agamaku.”

– Berkata Al-Qurthubi: “semua makna di atas adalah satu, yaitu (jalan dakwah yang ditempuh oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang bisa mengantarkan ke surga).” (Tafsir Jami’ li Ahkamil Qur`an 9/179).

– Berkata Ibnu Katsiir: Alllåh berfirman kepada Råsulullåh shållallåhu ‘alaihi wa sallam, dengan menyuruhnya agar memberitahukan kepada manusia dan jin (seluruhnya), bahwa inilah jalannya.

firman Allåh:

أَدْعُو إِلَى اللَّهِ

Aku menyerukan/mengajak (kamu) kepada Allåh!

– Berkata Ibnu Katsiir: Yakni jalan, jalur dan sunnahnya; dalam menyeru kepada persaksian bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Allåh Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya.

Firman Allåh:

عَلَىٰ بَصِيرَةٍ

diatas bashirah!

– Berkata Qatadah: “di atas petunjuk.” (Ad-Durrul Mantsur 4/93)

– Berkata Ibnu Jarir At-Thabari: “di atas keyakinan dan ilmu.” (At-Thabari 7/315)

– Berkata Ibnu Katsiir: Dia menyerukan itu dengan bertumpu kepada (bashirah. yang bermakna:) DALIL, KEYAKINAN dan ARGUMENTASI.

– Berkata Abdur Rahman As-Sa’di: “di atas ilmu dan keyakinan dengan tanpa ada keraguan dan pertentangan.” (Tafsir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalam 4/93)

– Berkata Abu Bakar Al-Jazairi: “di atas ilmu dan keyakinan terhadap Dzat yang aku (Nabi) berdakwah kepada-Nya serta terhadap hasil dan buah dakwah ini.” (Aisarut Tafaasir 2/653)

Firman Allåh:

أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

aku dan orang yang mengikutiku

– Berkata Ibnu Jarir At-Thabari: “orang yang mengikutiku, membenarkan dan beriman kepadaku.” (At-Thabari 7/315)

– Berkata Ibnu Katsiir : “(Maka) Setiap orang yang mengikuti Råsulullåh menyeru pula kepada apa yang diserukan Råsul mereka. (Dengan mereka menyeru) diatas HUJJAH, KEYAKINAN, dan DALIL yang bersifat NAQLI dan AQLI.”

Firman Allåh:

وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik”

– Berkata Ibnu Jarir: “dan aku (nabi) berlepas diri dari ahli syirik, aku bukan dari mereka dan merekapun bukan dari golonganku.” (At-Thabari 7/315)

– Berkata Ibnu Katsiir: Yakni Allåh itu Maha Suci, Maha Agung, lagi Maha Besar dari keadaan-Nya memiliki sekutu, atau tandingan, atau anak, atau ayah, atau istri, atau penasihat. Maha Suci, Maha TInggi, dan Maha Bersih Allåh dari semua itu.

Semoga bermanfaat

Tinggalkan komentar

Filed under al-Quran, Tafsir

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s