Engkau hanya menilai perbuatannya, tidak hatinya

Manusia hanyalah menilai perbuatan, bukanlah menilai hati. maka komentar manusia hanyalah seputar perbuatan (yang nampak pada) seseorang (baik itu aktifitas lisan/anggota tubuhnya), dan penilaian ini dengan timbangan syar’i. Jika perbuatan tersebut salah menurut syari’at, maka sanggahlah perbuatan tersebut. Jika perbuatan tersebut benar menurut syari’at, maka serahkan saja hatinya kepada Allåh, dan itu bukan urusanmu.

Dalilnya:

1. Hadits Abu Said Al Khudri rådhiyallåhu ‘anhu

Dari Abu Said Al Khudri rådhiyallåhu ‘anhuBahwa ada orang yang menggugat Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam dalam membagian zakat, ia berkata kepada Nabi : “Wahai Rasulullah bertaqwalah kepada Allah.”

Khalid bin Walid langsung minta izin kepada Nabi untuk memenggal lehernya…

Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam bersabda, : “Boleh jadi dia shalat”.

Khalid berkata, “Berapa banyak orang yang shalat tetapi ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya.”

Maka Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam bersabda, yang artinya:

“AKU TIDAKLAH DIPERINTAH UNTUK MEMBEDAH HATI MANUSIA”

[Munafaqqun ‘Alaih]

2. Hadits Usamah bin Zaid radhiyallåhu ‘anhumaa

Ia berkata:

“Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam mengirim kami dalam suatu pasukan. Kami sampai di Huruqat, suatu tempat di daerah Juhainah di pagi hari. Lalu aku menjumpai seorang kafir. Dia mengucapkan: Laa ilaaha illallah, tetapi aku tetap menikamnya. Ternyata kejadian itu membekas dalam jiwaku, maka aku menuturkannya kepada Nabi shalallahu ‘alahi wa sallam.

Rasulullah shalallahu ‘alahi wa sallam bertanya:

“Apakah ia mengucapkan: Laa ilaaha illallah dan engkau tetap membunuhnya?”

Aku menjawab:

“Wahai Rasulullah, ia mengucapkan itu hanya karena takut pedang.”

Rasulullah shållallåhu ‘alaihi wa sallam, bersabda (yang artinya):

“APAKAH ENGKAU SUDAH MEMBEDAH DADANYA sehingga engkau tahu apakah hatinya berucap demikian atau tidak?”

Beliau terus mengulangi perkataan itu kepadaku, hingga aku berkhayal kalau saja aku baru masuk Islam pada hari itu.

(HR Muslim No 140)

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Råhimahullåh:

لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول
ذلك منه بالاتفاق؛ فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقًا،

Tidaklah aib (tercela) bagi orang yang menampakkan madzhab salaf, bernisbat kepadanya dan berbangga dengannya. Bahkan wajib menerima pernyataan tersebut darinya dengan kesepakatan, karena sesungguhnya tidaklah madzhab salaf itu melainkan kebenaran.

فإن كان موافقًا له باطنًا وظاهرًا، فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنًا وظاهرًا، وإن كان موافقًا له في الظاهر فقط دون الباطن، فهو بمنزلة المنافق

Apabila ia selaras dengan madzhab salaf secara bathin dan zhahir maka ia berada di atas kedudukan seorang mukmin yang berada di atas kebenaran secara bathin dan zhahir. Namun apabila ia hanya selaras dengan madzhab salaf hanya zhahirnya saja tanpa bathinnya, maka ia berada pada posisi munafik.

فتقبل منه علانيته وتُوكَل سريرته إلى الله، فإنا لم نؤمر أن نُنَقِّب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم

Maka diterima yang tampak darinya dan diserahkan apa yang ia rahasiakan kepada Alloh, karena sesungguhnya kita TIDAKLAH DIPERINTAHKAN UNTUK MENILAI HATI-HATI MANUSIA dan menvonis apa yang ada pada bathin mereka.”


Apa saja perbuatan (yang sesuai syar’i) yang nampak dihadapanmu yang diamalkan manusia, maka yang engkau lakukan hanyalah menilai amalannya, bukan hatinya.

Maka jika engkau melihatnya shalatnya terlihat khusyu’ maka tidak ada hak sama sekali bagimu untuk menilainya riya’ (sengaja memperbaguskan amalan untuk manusia) atau sum’ah (sengaja memperdengarkan amalan untuk manusia); karena itu hanya dirinya dan Allåh yang tahu; engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya.

Amalan apa saja yang tidak nampak dihadapanmu (selain amalan-amalan wajib yang memang mengharuskan seseroang menampakkan amalannya), maka engkau tidak boleh mengatakan “dia tidak pernah beramal”. Tahukah dirimu apa yang dilakukannya dalam kesendiriannya?!

Ketahuilah sejelek-jeleknya orang adalah ketika ia melihat orang beramal ia berkata “ia telah riya’/sum’ah” dan ketika ia tidak melihat orang beramal dihadapannya ia berkata “ia tidak pernah beramal.”

Allåhul musta’aan. semoga kita dilindungi dari sifat yang demikian.

Tinggalkan komentar

Filed under Catatan kecilku

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s